O Jerzym Sienkiewiczu

Dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz jest właścicielem Podlaskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego, wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku; posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie informatyki i statystyki medycznej zdobyte podczas pracy w Uniwersytecie Medycznym i w białostockich szpitalach. Brał udział w projektach realizowanych w ramach UE, KBN, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w W-wie, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Wykonawca kilkuset analiz statystycznych do prac naukowo-badawczych z medycyny. Ekspert w sektorze eZowie w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Informatyki Medycznej, Studenckiego Stowarzyszenia Medycyny Naturalnej i Studenckiego Koła Wolontariuszy „Puchatek”. Prowadził zajęcia z technik twórczego myślenia na Politechnice Białostockiej na Wydziale Zarządzania i w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Ukończył szkolenie I i II stopnia z Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Członek zespołu ds. projektu Talenty XXI wieku oraz Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów, gdzie zajmuje się wsparciem uzdolnionej młodzieży. Obecnie jest Pełnomocnikiem Rektora Politechniki Białostockiej ds. Współpracy i Rozwoju Kreatywności.

Oferta szkoleń

Wykorzystując swoje doświadczenie oraz wiedzę, dr n. med. Jerzy Sienkiewicz prowadzi szkolenia z:

  • technik kreatywnego myślenia i TRIZ,
  • ergonomii i higieny pracy,
  • niebezpieczeństw związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym.

Podczas wykładów i praktycznych ćwiczeń uczestnicy dowiedzą się, czym jest kreatywność, jak można ją rozwijać oraz wykorzystywać algorytm TRIZ. Podczas zajęć z ergonomii i higieny pracy nauczą się osiągać maksymalną wydajności pracy w taki sposób, aby nie powodować negatywnych skutków zdrowotnych i pogorszenia stanu zdrowia. Mając doświadczenie w dziedzinie promieniowania elektromagnetycznego, dr Sienkiewicz od wielu lat wykłada na temat negatywnych skutków działania promieniowania elektromagnetycznego na nasz organizm, pokazując, w jaki sposób możemy chronić się przed jego negatywnym wpływem.

Wykłady i szkolenia są prowadzone dla szkół, firm, urzędów oraz innych instytucji. Wykaz dostępnych szkoleń oraz ich zakres tematyczny znajduje się w dołączonym niżej pliku PDF. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz wyceny szkolenia – zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

E-mail: kreatywnosc@pb.edu.pl

Tel.: 604 862 690